7 دسامبر 2016 ... یک روز پس از آنکه خبر تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی برای ساماندهی کانال‌های تلگرام و شبکه‌های مجازی دیگر منتشر شد، رئیس پلیس فتای کشور ...